Message Us +91 9930504615 E-Broucher Download Application Form

Seaton Placement

 • Mr. Akash Shukla

 • Mr. Devidas Alane

 • Mr. Ganesh Khaire

 • Mr. Girish Ghadage

 • Mr. Hardik Saroj

 • Mr. Himanshu Dixit

 • Mr. Jayesh Patel

 • Mr. Mandeep Bhide

 • Mr. Noman Ansari

 • Mr. Praful Patil

 • Mr. Pushkar Shukla

 • Mr. Sunny Waghmare

 • Mr. Suyog Khamkar

 • Mr. Vikrant Patnayak

 • Mr. Yash Patankar

 • Mr. Moiz Shaikh

 • Mr. Nikhil Patole

 • Mr. Akash Ghosh

 • Mr. Akhil.A.

 • Mr. Arun Parab

 • Mr. Mitesh Patel

 • Mr. Sourabh Yadav